LS-banner01
LS-banner02
LS-banner03
DJI_0603

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

“Dongguan LianSheng Nonwoven Technology Co., Ltd.” 2020-nji ýylda döredildi. Önüm dizaýnyny, gözleg we önümçiligi birleşdirýän dokalan mata öndüriji.Dokalan mata rulonlaryny we dokalan mata önümlerini çuňňur gaýtadan işlemegi öz içine alýan önümler, ýyllyk önümçiligi 8000 tonna ýokarda.Önümiň öndürijiligi ajaýyp we köpdürli bolup, mebel, oba hojalygy, senagat, lukmançylyk we sanitariýa materiallary, öý mebelleri, gaplaýyş we bir gezek ulanylýan önümler ýaly köp ugurlara laýyk gelýär.

has giňişleýin gör

Gyzgyn önümler

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň.

SORAG

Iň soňky maglumatlar

habarlar

täzelikler
Egrilen dokalmadyk mata, egirilmezden we dokalmazdan emele gelen matany aňladýar.Dokalan däl mata senagaty ...

Dykyzlygy 60 g / m²-dan ýokary bolan dokalan haltalar bir gezeklik plastmassanyň ideal alternatiwasydyr "

Hökümet 1-nji iýuldan başlap bir gezeklik plastmassany gadagan edýändigi sebäpli, Gujarat welaýatynda dokalmaýan dokma öndürijilerine wekilçilik edýän hindi dokalmaýan birleşigi, 60-dan gowrak GSM agramly aýal däl sumkalaryň gaýtadan işlenip bilinjekdigini, gaýtadan ulanylyp bilinjekdigini we çalşyp boljakdygyny aýtdy.Disde ulanmak üçin ...

Iň oňat maskalar vs Omicron opsiýalary: göz öňünde tutulmaly faktorlar

Ahuta we tutuş ýurt COVID-19 ýagdaýynyň ýokarlanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, Google “iň oňat omikron maskasy” gözleglerini artdyrýar.Sorag gaýdyp gelýär: Haýsy maska ​​iň köp goragy üpjün edýär?Iň oňat anti-omikron maskasyny saýlanyňyzda, sarp edijiler ...